Tematyka Zjazdu

  1. Zakres i metoda regulacji prawa handlowego
  2. Miejsce prawa handlowego w systemie oraz jego integracja z innymi dyscyplinami/działami prawa cywilnego
  3. Aksjologia prawa handlowego
  4. Podmiotowość i adresaci norm prawa handlowego
  5. Członkostwo w spółkach handlowych
  6. Konstrukcja papieru wartościowego i jego dematerializacja
Więcej informacji

Rada Naukowa

prof. dr hab. Józef Frąckowiakprof. dr hab. Stanisław Sołtysińskiprof. dr hab. Andrzej Szajkowski

Komitet Organizacyjny

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL (Przewodniczący)mgr Karol Moniczewski
prof. dr hab. Marcin Trzebiatowskimgr Kacper Rydz
dr Dariusz Buciormgr Konrad Węgliński
dr Paweł Zdanikowskimgr Tomasz Zarębski
mgr Michał Hałasa

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Centrum Transferu Wiedzy

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin