dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIII Zjazdu Katedr Prawa Handlowego