Publikacja pokonferencyjna

Komitet Organizacyjny XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego serdecznie zaprasza wszystkich zarejestrowanych uczestników Zjazdu do nadsyłania artykułów do publikacji pokonferencyjnej zatytułowanej „Podstawowe problemy i konstrukcje współczesnego prawa handlowego”, która zostanie wydana nakładem Wydawnictwa C.H. Beck.

Konieczne informacje:
1)    tekst należy przygotować w języku polskim, zgodnie z wymogami edytorskimi dostępnymi pod tym linkiem;
2)    objętość artykułu nie powinna przekraczać 10 stron ustandaryzowanego tekstu (wliczając w to bibliografię);
3)    proponowane artykuły prosimy przesyłać do dnia 15 października 2022 r. na adres poczty elektronicznej: prhandl@kul.pl.

Warunkiem akceptacji proponowanego artykułu jest spełnienie wymogów edytorskich, o których mowa w pkt. 1 (powyżej), oraz uzyskanie pozytywnych wyników w ramach procedury recenzyjnej.

Autorzy nie ponoszą kosztów wydania monografii.

Publikacja w Review of European and Comparative Law

Ci z Państwa, którzy chcieliby przygotować tekst w zakresie problematyki Zjazdu (ograniczonym do prawa spółek), lecz w języku angielskim, mogą przesyłać zgłoszenia do czasopisma Review of European and Comparative Law indeksowanego m.in. w bazie Web of Science, któremu w ostatnim wykazie czasopism naukowych MEiN przyznano 70 punktów – więcej informacji pod tym linkiem.