dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL (Przewodniczący)