Monografia pokonferencyjna

Komitet Organizacyjny XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego zaprasza wszystkich uczestników do nadsyłania artykułów do monografii pokonferencyjnej zatytułowanej „Podstawowe problemy i konstrukcje współczesnego prawa handlowego”, która zostanie wydana nakładem Wydawnictwa C.H. Beck. 

Poniżej przedstawiamy wytyczne dotyczące tekstów:

  1. teksty należy przygotować w języku polskim zgodnie z wymogami edytorskimi dostępnymi pod tym linkiem (teksty niespełniające wymogów edytorskich zostaną odrzucone na etapie preselekcji) 
  2. objętość tekstu nie powinna przekraczać 30.000 znaków wraz ze spacjami i przypisami dolnymi
  3. ostateczny termin nadsyłania tekstów: 31 sierpnia 2022 r.
  4. teksty należy przesłać na adres e-mail: kontakt@zjazdkph.pl

Warunkiem przyjęcia tekstu do wydania w monografii jest spełnienie warunków edytorskich oraz uzyskanie pozytywnych recenzji. Informacje o przyjęciu tekstu do wydania w monografii pokonferencyjnej albo jego odrzuceniu zostaną przesłane autorom do 22 września 2022 r. Autorzy nie ponoszą kosztów wydania monografii. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kontakt@zjazdkph.pl